6

غلات


مشخصات گندم مورد قبول


شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)


 

گلوتن

26

pct

حداقل

پروتئین (Expressed on NX 5.7 and Dry Matter Basis)

12.5

pct

حداقل

وزن حجمی

78

kg/Hi

حداقل

رطوبت

14

pct

حداکثر

Falling Number:

250

second

حداقل

ناخالصی ها

(هر چیزی به جز گندم)

1

pct

 

دانه های شکسته و آب رفته

4

pct max

 

fungus/smut/eurygaster/ergot

substantially free

 

 

storage mould:

صفر

 

 

حشرات زنده

صفر

 

 

بو و طعم

صفر

 

 

Tilletiaindica:

صفر

 

 

strigaspp:

صفر

 

 

trogodermaspp:

صفر

 

 

Araecerusfasciculatus:

صفر

 

 

دانه های آسیب دیده

1

pct

حداکثر

دانه های گرمازده

0.4

pct

حداکثر

دانه های جوانه زده

2

pct

حداکثر

افلاتوکسین (B1)

5

ppb

حداکثر

افلاتوکسین ها

15

ppb

حداکثر

اوکراتوکسین  (A)

5

ppb

حداکثر

زیرالنون

200

ppb

حداکثر

دیوکسین نیوانلول

100

ppb

حداکثر

سرب

0.15

ppm

 

_کادمیم

0.03

ppm

 

سموم باقیمانده از مواد حشره کُش و فلزات سنگین و سموم به وجود آمده به واسطه قارچ ها

این محدودیت ها باید رعایت شود

 

 


تنظیم: روابط عمومی 1393/10/10


 


 


 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.
2014 .Designed by Sepitack co